Lite information om våra julgranar

Skogsbolaget Nissakäll har under hösten 2018 och våren 2019 planterat sina första julgranar av sorten kungsgran och rödgran. Idag sitter det ungefär 3000 kungsgranar och 2000 rödgranar i marken. Vi räknar med att de första granarna kommer att skördas 2025 då det är svårt att säga hur snabbt dem kommer att växa. Vi räknar med att en kungsgran tar cirka 8-10 år från planta till fullvuxen julgran och rödgranen är lite snabbare och blir fullvuxen på 6-9 år. Rödgranen är den gran vi är vana vid att se som julgran i många Svenska hem och växer vilt i flera av Sveriges skogar. Kungsgranen är en litet grövre gran med tätare skott och används också som julgran i många Svenska hem. Kungsgranen växer inte vilt i Sverige utan har importerats från Kanada. Rödgranen är en svensk gran som växer i flera av Sveriges skogar den blir ofta väldigt hög men inte lika tät som kungsgranen. Rödgran används inom timmerindustrin och växer i flera fall väldigt rakt när dem planteras nära varandra.